Jarmark Czeladzki 2017

Wakacyjne konsultacje ws. nazw ulic i osiedli w Czeladzi

W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2017 roku odbędą się spotkania z mieszkańcami ulic i osiedli Czeladzi, których nazwy muszą zostać zmienione w trybie obowiązku ustawowego. Zaopiniowane do zmiany są nazwy ulic: Mariana Buczka, 35-lecia PRL oraz osiedli: Marcelego Nowotki, Piotra Dziekana, Jana Musiała.

Opinie będą także zbierane internetowo: od poniedziałku 3 lipca br. (od godziny 0:00:00) do piątku, 7 lipca br. (do godziny 23:59:59).

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

- 27 czerwca 2017 roku (wtorek), o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego przy ul. Spacerowej 2 w Czeladzi, w sprawie zmiany nazwy osiedla Piotra Dziekana,
- 28 czerwca 2017 roku (środa), o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik, przy ul. Reymonta 80 w Czeladzi, w sprawie zmiany nazw osiedla Jana Musiała i ulicy Mariana Buczka,
- 29 czerwca 2017 roku (czwartek), o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka przy ul. Staszica 47 w Czeladzi, w sprawie zmiany nazw ulicy 35-lecia PRL i osiedla Marcelego Nowotki.

Jednocześnie informujemy, że 2 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu do spraw nazewnictwa ulic, osiedli i placów w mieście powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź numer 143/2017 z dnia 26 maja 2017 roku. W składzie zespołu znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Czeladzi. Zespół przygotował wstępne propozycje nowych nazw ulic i osiedli. Oto one:
- dla osiedla Piotra Dziekana: Trzy Brzegi, Czesława Słani, Dziekana,
- dla osiedla Jana Musiała: Saturn, Zarzecze,
- dla ul. Mariana Buczka: Sosnowa, Henryka Grabowskiego, Zaleśna,
- dla ul. 35-lecia PRL: Kazimierza Sosnkowskiego, Świtowska, Niepodległości,
- osiedla Marcelego Nowotki: Nowe Miasto.

W czasie wspomnianych powyżej spotkań każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić własną propozycję nowej nazwy ulicy, czy też osiedla. Spośród wszystkich propozycji wybrane zostaną maksymalnie trzy, które znajdą się w specjalnie przygotowanych ankietach. Następnie zebrane zostaną opinie mieszkańców.

Forma zapoznania się z opiniami mieszkańców:
1. Zapoznanie się z opiniami mieszkańców odbędzie się w formie:
- elektronicznej, na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl,
- tradycyjnej, poprzez wypełnienie ankiety papierowej.
2. Ankiety w wersji papierowej można będzie pobrać, a następnie wypełnić, podpisać i wrzucić do urn w jednym z niżej wymienionych miejsc.
3. W ankietach wyrazić swoją opinię mogą wszyscy mieszkańcy miasta Czeladź, niezależnie od wieku.
Termin zbierania opinii mieszkańców: od 3 do 7 lipca 2017 roku.

Miejsce i czas zbierania opinii:
1. Urząd Miasta Czeladź – Hala MOSiR, ul. Sportowa 2 w Czeladzi, w poniedziałek - w godzinach 7.30-17.00, od wtorku do czwartku - w godzinach 7.30-15.30, w piątek - w godzinach 7.30-14.00.
2. Muzeum Saturn, ul. Dehnelów 10 w Czeladzi, od poniedziałku do środy – w godzinach 7.30-15.30, w czwartek i w piątek – w godzinach 7.30-17.00.
3. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spacerowa 2 w Czeladzi, od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00-15.00.
4. Internetowo: od poniedziałku, 3 lipca br. od godziny 0:00:00 do piątku, 7 lipca br. do godziny 23:59:59.

Na podstawie opinii zebranych wśród mieszkańców Rada Miejska w Czeladzi podejmie stosowne uchwały dotyczące zmiany nazw ulic i osiedli nie później niż do dnia 1 września 2017 roku.

[na podstawie: UM Czeladź]

 

Jarmark Św.Stanisława 2018

20180513jarmark