Jarmark Czeladzki 2017

Rusza przebudowa ul. Nowopogońskiej w Czeladzi

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie w najbliższych dniach przystąpi do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Czeladź ul. Nowopogońska od ronda przy ul. Wiejskiej do ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu na odcinku do skrzyżowania z DK86- etap I”, której wartość po przetargu wynosi 3 073 159,15 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 471 677,00 zł. Ponadto Miasto Czeladź przeznaczy ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 919 582,86 zł, dzięki czemu obok robót drogowych wykonana zostanie również przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z przekładką sieci energetycznej.

Realizacja inwestycji planowana jest do października br., a jej rezultatem będzie przebudowa drogi na odcinku 679 mb w tym:
- 670 m kanalizacji deszczowej,
- 410 m ścieżki rowerowej,
- 1 358 m chodnika,
- remont sygnalizacji świetlnej,
- 4 przystanki autobusowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- oświetlenie uliczne na całym odcinku.

Zadanie realizowane będzie w trzech etapach:
I – na odcinku od ronda do ulicy Francuskiej
II – na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Spacerowej
III – na odcinku od ul. Spacerowej do granicy Miasta

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót to 12.06.2017

Realizacja zadania spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu na tym newralgicznym odcinku ul. Nowopogońskiej za co Inwestor i Wykonawca robót z góry przepraszają i proszą o wyrozumiałość.

Komunikacja miejska nadal będzie kursować ul. Nowopogońską, a przystanki nie zostaną przeniesione na czas remontu. Wyłączenie z ruchy nie będzie też dotyczyć mieszkańców ulic Stalowej, Betonowej i Granicznej, którzy będą mieli dostęp do swoich posesji.

link źródłowy - Powiat Będziński:
http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/2955-rusza-przebudowa-ul-nowopogonskiej-w-czeladzi

link źródłowy - W.Maćkowski:
https://wojciechmackowski.pl/2017/06/08/plan-objazdow-nowopogonskiej-od-14-czerwca/#more-1056

 

Jarmark Św.Stanisława 2018

20180513jarmark