Jarmark Czeladzki 2017

Protest: nie zmieniać nazwy osiedla Dziekana !

W środę 7 czerwca Rada Miejska w Czeladzi będzie głosowała wniosek o zmianę nazwy osiedla Dziekana na ul. Cz.Słani. W imieniu mieszkańców osiedla Dziekana nie zgadzamy się na to! Wnioskujemy o zachowanie nazwy „Osiedle Dziekana” w obecnie funkcjonującej zwyczajowej nazwie.

Nazwa „Osiedle Dziekana” jest apolityczna i niekomunistyczna. Określenie „Osiedle Dziekana” jest podobnym określeniem do nazwy np.: „Osiedle Profesora”. Dotyczy się tylko tytułu naukowego – przykładowo: Dziekana Uczelni Wyższej lub Księdza Dziekana. Takie rozwiązanie byłoby najrozsądniejsze dla kilku tysięcy mieszkańców Czeladzi, którzy dodatkowo nie musieliby zmieniać dokumentów. Oszczędziłoby to mnóstwo nerwów i pieniędzy mieszkańcom osiedla Dziekana. Czeladzianie w dokumentach mają wpis „Osiedle Dziekana”. Nikomu nazwa nie kojarzy się ani z socjalizmem, ani z komunizmem.

Definicja słowa DZIEKAN za encyklopedią internetowa:

 

DZIEKAN (od greckiego: deka – dziesięć) – tradycyjny tytuł osób sprawujących kierownictwo różnych ciał lub organizacji publicznych.
W szkolnictwie wyższym dziekan to kierownik wydziału szkoły wyższej stojący na czele wydziału. Jego aparatem pomocniczym jest dziekanat.
W dyplomacji dziekan to honorowy przewodniczący korpusu dyplomatycznego – wszystkich przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w danym państwie.
W samorządach zawodowych dziekan to przewodniczący jednostki organizacyjnej danego samorządu (np. okręgowej rady adwokackiej).
W Kościele katolickim dziekan to przełożony w różnych wspólnotach. Dziekan jest też przełożonym proboszczów z dziesięciu parafii (dekanatu)
Dziekan Kolegium Kardynalskiego – przewodniczący kolegium kardynalskiego w Kościele

 ----------------

link do projektu uchwały (strona 177-178): http://bip.czeladz.pl/dokumenty/materialy_na_sesje_7_czerwca_2017_r..pdf

Jarmark Św.Stanisława 2018

20180513jarmark