Jarmark Czeladzki 2018

W drodze do Sejmu Dzieci i Młodzieży

W piątek 8 kwietnia 2016 r. w gościnnych murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w ramach rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyło się spotkanie, którego organizatorami byli Maciej Lewandowski i Seweryn Turula z Gimnazjum nr 2 w Czeladzi, którzy walczą o młodzieżowe mandaty poselskie. Temat  wiodący  tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży brzmi: "Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości".

Przedmiotem  projektu  chłopcy uczynili  pomnik upamiętniający  synagogę, która została zniszczona w czasie II wojny światowej. Kandydaci na posłów przeprowadzili sondę wśród czeladzian i na podstawie jej wyników przygotowali spotkanie, którego uczestników zaprosili w podróż po dawnej Czeladzi.

Do udziału zachęcili wszystkich, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć na temat historii czeladzkich Żydów. Gośćmi  gimnazjalistów były osoby  w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Cel spotkania stanowiło przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci. Wśród przybyłych gości  znalazły się pani Mariola Kozieł , dyr. Gimnazjum nr 2, p.D.Kurowska, historyczka, p.B.Marcinkowska reprezentująca MBP, M.Jamrozy, radny Młodzieżowej Rady Miasta oraz  czeladzka młodzież wraz z rodzinami.

Na zakończenie spotkania rozdano symboliczne "kamienie pamięci"  przygotowane przez gimnazjalistów.  

 

 

 

Jarmark Św.Stanisława 2018

20180513jarmark