Jarmark Czeladzki 2018

Czeladzkie szkoły bez "zerówek" od 1 września 2016?

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został zniesiony. Do szkół pójdą tylko siedmiolatki. Oznacza to, że we wrześniu 2016 naukę w szkołach rozpocznie bardzo niewielka liczba dzieci w klasach pierwszych.

W Czeladzi szkoły podstawowe mają duży problem. Ambitny plan przewiduje utworzenie m.in.: w Szkole Podstawowej nr 7 dwóch klas pierwszych. Ambitny, ale raczej niewykonalny. Według wstępnych informacji będzie problem z utworzeniem choćby jednej klasy 1. Zbyt mało rodziców chce posłać swoje dzieci rok wcześniej do szkoły.

Zgodnie z informacją od Pana Burmistrza Z.Szaleńca władze miasta na razie koncentrują się na "namawianiu" rodziców, żeby posłać dzieci wcześniej do szkoły. Zerówki w szkołach nie są na razie przewidywane. Z tego wynika, że dzieci 6-letnie pójdą do przedszkola. To z kolei będzie problemem dla młodszych dzieci i ich rodziców, dla których prawdopodobnie zabraknie miejsc w czeladzkich przedszkolach.

Czy w Czeladzi zostaną utworzone w Szkołach Podstawowych "zerówki"? Jeszcze zostało sporo czasu do zastanowienia. Czy rodzice najmłodszych czeladzian będą zmuszeni wozić dzieci do płatnych przedszkoli poza teren naszego miasta?

Jarmark Św.Stanisława 2018

20180513jarmark